Vefas IKS

Logo og komplett grafisk profil for Vefas IKS (Vest Finnmark Avfallselskap) - med fokus på privatmarked og daglig renovasjon.