Vefas Retur

Logo og komplett grafisk profil for Vefas Retur, med fokus på bedriftsmarkedet, resirkulering av spesialavfall og drifting av avfallsmottak.